Η εκμίσθωση της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου προχωρά με την αποδοχή, το μεσημέρι της Δευτέρας 7.11.2022, της προσφοράς από την εταιρία «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε».Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος ανέφερε ότι σύντομα πλέον υπογράφεται η σύμβαση μίσθωσης και ξεκινά η υλοποίηση του Βιοτεχνολογικού Πάρκου της Κορίνθου.

Ο χώρος της περιφερειακής αγοράς, για πολλά έτη λεηλατημένος, παρατημένος και χώρος  απόθεσης απορριμμάτων, μετατρέπεται σε κοιτίδα  και  ανάπτυξης, εργασίας και προοπτικής.

Η εκμίσθωση ουσιαστικά αποτελεί την έναρξη όλων εκείνων των εργασιών για την μετατροπή της Αγοράς σε Βιοτεχνολογικό Πάρκο  και την εγκατάσταση των επιχειρήσεων που θα αναπτύξουν τις δράσεις υψηλής τεχνολογίας και θέσεις εργασίας,

H σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΔ  προβλέπει την παραχώρηση μετ’ ανταλλάγματος 102.381,67 τ.μ., της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου στο Δήμο Κορινθίων με σκοπό τη δημιουργία Βιοτεχνολογικού Πάρκου και την εγκατάσταση επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας, καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας σε σύνολο επένδυσης 80 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης του ακινήτου προσδιορίζεται στα τριάντα (30) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ακόμη δέκα (10) έτη. Το έργο έχει λάβει ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο την έγκριση της  Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Η υλοποίηση του πάρκου έχει χρονοδιάγραμμα 3 έτη.