Αρχική σελίδα ΕΙΔΗΣΕΙΣ \ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το νέο Διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου

Το νέο Διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου

To νέο ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, όπως προέκυψε από τη συγκρότηση σε σώμα μετά την,πρόσφατη,εκλογική διαδικασία που ανέδειξε νέα πρόσωπα εκ των οποίων 6 γυναίκες στη διοίκηση και σηματοδοτεί νέα εποχή

από Korinthiatv

Πρόεδρος: Ευαγγελία Κελλαθανασίου
Α΄ Αντιπρόεδρος: Νατάσσα Νοβάκοβιτς
Β΄ Αντιπρόεδρος: Νεκταρία Καρατζη
Γραμματέας: Βασιλική Δάφνη
Ταμίας: Παναγιώτης Σπύρου (Πήτερ)
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Βασίλης Λάγιος
Μέλος: Βαγγέλης Μπούφης
Μέλος: Χρυσούλα Πέτρου

Από το Δ.Σ. αποχώρησε ο Γιάννης Ντοχάς, ο οποίος θα αντικατασταθεί από την πρώτη επιλαχούσα Μαρία – Αικατερίνη Πετρίδη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου, όπου εκλέγεται γυναίκα πρόεδρος. Παρακάτω όλοι όσοι έχουν διατελέσει πρόεδροι:

1) Σ.Μ Σωτηρόπουλος

2) Ν.Κωνσταντακάτος

3) Π.Ντουφεξόπουλος

4) Γ.Ξεθάλης

5) Ν.Ντάνος

6) Γ.Γιώτης

7) Κ.Μπαϊλάκης

8) Β. Αντώνιος

9) Φ.Γουγάς

10) Θ.Καϊλάνης

11) Δ.Τζέκος

12) Κ.Αργυρόπουλος

13) Π.Καράγιωργας

14) Κ.Σαραντάκος

15) Δ.Λάσκας

16) Α.Κόρκας

17) Β.Γεώργαρης

Κάθε μέλος του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις

1. Nα συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Ε.Σ.Κ. και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης στην ασκήση των καθηκόντων και επιδιώξεων της

2. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συλλόγου και να ενημερώνει άμεσα την διοίκηση για κάθε μεταβολή που αφορά στην επαγγελματική του κατάσταση

3. Να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Συλλόγου και να φέρεται με ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους του Συλλόγου και στο Δ.Σ.

4. Να εκπληροί τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απένατι στον Σύλλογο

5. Να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελαμτικής του διεύθυνσης

6. Να συμμορφώνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις, που ορίζονται ακριβώς με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν στον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου

Μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου μπορούν να είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά κύριο λόγο ασκούν ή ασχολούνται πραγματικά και για το δικό τους συμφέρον με το επάγγελμα του εμπόρου (αγορά-πώληση αγαθών όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά από την ισχύουσα επιμελητηριακή νομοθεσία και διατηρούν μόνιμη επαγγελματική στέγη στην πόλη της Κορίνθου και την ευρύτερη περιοχή της.

Ειδικότερα στον Εμπορικό Σύλλογο γράφονται:

  • Τα φυσικά πρόσωπα του διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις
  • Τα φυσικά πρόσωπα-μέλη των ΕΠΕ (μέχρι 2) εφόσον αυτά είναι εταίροι και διαχειριστές
  • Τα μέλη των ΟΕ και ΕΕ εταιρειών
  • Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων ή ο συμπράτων ή ο εντεταλμένος σύμβουλος που δεσμεύει με την υπογραφή του την ΑΕ καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εμπορικών συνεταιρισμών

Οι εκπρόσωποι των παραπάνω νομικών προσώπων εγγράφονται εφόσον δεν ασχολούνται σε άλλο επάγγελμα άσχετο με το εμπόριο.

Related Posts

Adblock Detected

Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.